De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jeroen Spinoy

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jeroen Spinoy
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jeroen Spinoy

Cumuleo