De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Raymonde Spiritus

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Raymonde Spiritus
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Raymonde Spiritus

Cumuleo