De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Norbert Spits

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Norbert Spits
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Norbert Spits

Cumuleo