De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Benny Spreeuwers

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Benny Spreeuwers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Benny Spreeuwers

Cumuleo