De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Janine Stadeus

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Janine Stadeus
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Janine Stadeus

Cumuleo