De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bart Staes

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Bart Staes
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Bart Staes

Cumuleo