De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gerard Stassen

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Gerard Stassen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Gerard Stassen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Gerard Stassen

Cumuleo