De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pol Sterck

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Pol Sterck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Pol Sterck

Cumuleo