De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Paul Sterkendries

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Paul Sterkendries
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Paul Sterkendries

Cumuleo