De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Josť Stes

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Josť Stes
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Josť Stes
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Josť Stes

Cumuleo