De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Stevens

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door André Stevens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door André Stevens

Cumuleo