De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Wellens

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Marc Wellens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marc Wellens

Cumuleo