De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques Stordeur

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jacques Stordeur
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jacques Stordeur

Cumuleo