De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alain Tabart

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Alain Tabart
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Alain Tabart
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Alain Tabart

Cumuleo