De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Victor Werrebroeck

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Victor Werrebroeck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Victor Werrebroeck
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Victor Werrebroeck

Cumuleo