De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jurgen Tack

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jurgen Tack
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jurgen Tack
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jurgen Tack

Cumuleo