De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Franciscus Tackx

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Franciscus Tackx
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Franciscus Tackx

Cumuleo