De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Valerie Taeldeman

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Valerie Taeldeman
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Valerie Taeldeman

Cumuleo