De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Carole Werry

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Carole Werry
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Carole Werry

Cumuleo