De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Taillieu

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Michel Taillieu
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Michel Taillieu

Cumuleo