De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Joel Tanghe

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Joel Tanghe
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Joel Tanghe
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Joel Tanghe

Cumuleo