De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Johan Tanghe

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Johan Tanghe
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Johan Tanghe

Cumuleo