De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pol Wry

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Pol Wry
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Pol Wry
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Pol Wry

Cumuleo