De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marie Teerlynck

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Marie Teerlynck
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marie Teerlynck

Cumuleo