De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christian Tefnin

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Christian Tefnin
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Christian Tefnin

Cumuleo