De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Karin Temmerman

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Karin Temmerman
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Karin Temmerman
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Karin Temmerman

Cumuleo