De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marleen Temmerman

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Marleen Temmerman
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marleen Temmerman

Cumuleo