De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Ternest

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door André Ternest
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door André Ternest

Cumuleo