De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Antoon Tessier

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Antoon Tessier
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Antoon Tessier

Cumuleo