De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Armand Thaeter

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Armand Thaeter
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Armand Thaeter

Cumuleo