De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bernard Thiry

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Bernard Thiry
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Bernard Thiry

Cumuleo