De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alain Yzermans

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Alain Yzermans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Alain Yzermans

Cumuleo