De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Johan Timmermans

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Johan Timmermans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Johan Timmermans

Cumuleo