De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Claire Toussaint

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Claire Toussaint
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Claire Toussaint
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Claire Toussaint

Cumuleo