De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Charlotte Tratsaert

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Charlotte Tratsaert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Charlotte Tratsaert

Cumuleo