De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Herlinde Trenson

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Herlinde Trenson
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Herlinde Trenson

Cumuleo