De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Godelieve Wierinck

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Godelieve Wierinck
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Godelieve Wierinck

Cumuleo