De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hans Troch

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Hans Troch
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Hans Troch

Cumuleo