De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alain Turchet

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Alain Turchet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Alain Turchet

Cumuleo