De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Antoine Ulenaers

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Antoine Ulenaers
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Antoine Ulenaers

Cumuleo