De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Marie Vael

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Marie Vael
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Marie Vael

Cumuleo