De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Andreas Vaes

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Andreas Vaes
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Andreas Vaes

Cumuleo