De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Didier Valentin

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Didier Valentin
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Didier Valentin

Cumuleo