De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Rudi Valgaeren

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Rudi Valgaeren
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Rudi Valgaeren

Cumuleo