De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bruno Valkeniers

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Bruno Valkeniers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Bruno Valkeniers
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Bruno Valkeniers

Cumuleo