De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jozef Van Accom

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jozef Van Accom
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jozef Van Accom

Cumuleo