De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Emile Van Aelst

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Emile Van Aelst
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Emile Van Aelst

Cumuleo