De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jozef Van Bael

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jozef Van Bael
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jozef Van Bael

Cumuleo