De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ignace Van Belle

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Ignace Van Belle
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Ignace Van Belle

Cumuleo