De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Robert Van Brussel

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Robert Van Brussel
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Robert Van Brussel
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Robert Van Brussel

Cumuleo